úterý 1. července 2008

Opustil nás Don S. Davis


Před dvěma dny (29. 6. 2008) nás ve věku 65 let opustil Don S. Davis (1942-2008), kterého jistě všichni známe (nejen) jako nezapomenutelného generálmajora George Hammonda.

Donova manželka Ruby Flemingová-Davisová vzkázala:

Dear Fans and Friends of Don S. Davis,

So many of you have been touched by not only the work and art of Don S. Davis, but by the man himself, who always took the time to be with you at the appearances he loved, that it is with a tremendous sense of loss I must share with you that Don passed away from a massive heart attack on Sunday morning, June 29th.

On behalf of his family and wife, Ruby, we thank you for your prayers and condolences. A family memorial where Don's ashes will be scattered in the ocean will take place in a few weeks, and should you wish to, please make a donation to the American Hearth Association in Don's memory.
Milí fanoušci a přátelé Dona S. Davise,

práce a umělecké nadání Dona S. Davise ovlivnilo mnohé z vás stejně jako on sám jako člověk, který svoji práci vždy miloval. A tak se s vámi musím s velikým pocitem ztráty podělit o informaci, že Don zemřel na srdeční příhodu v sobotu ráno - 29. 6.

Jménem jeho rodiny a manželky Ruby vám děkujeme za vaše modlitby a projevy soustrasti. Rozloučení s rodinou, při kterém bude Donův popel rozptýlen do oceánu, proběhne za několik týdnů. Pokud jste ochotní, věnujte pro uctění památky Dona peněžní dar nadaci American Hearth Association.


Zdroj: Gateworld

Žádné komentáře: