pondělí 8. června 2009

Volby v SGA-P fanklubu - vprostřed běhu

336 hodin od startu hlasování, 366 hodin do jeho konce; ideální čas dozvědět se něco víc o pohnůtkách a představách kandidátů. Kdo má odvoleno si může začít rvát vlasy či si pochvalovat správnou volbu, kdo ještě nevolil, získá podklady pro rozhodování. A kdo není členem SGA-P fanklubu si může představit s kým bude mít tu čest při případných jednáních s fanklubem.

Všem kandidátům jsem položil 4 otázky s žádostí o přiměřenou, věcnou odpověď. Jako první jsem ze zajímal "Proč vlastně?".

Co bylo prvotním impulzem Tvého rozhodování o kandidování?
Klenotka: Povinnost? Stála jsem u založení klubu a ráda bych měla aspoň částečně rozhodovací právo o tom, co s ním bude dál. Zkrátka mi to nedalo.
LAZYjohn: Řekl bych že to byla snaha zlepšit celkové fungování fanklubu. Zároveň snaha přivést do správní rady novou krev. :-)
Pomeranc *):Byl jsem u založení fanklubu a celý ten rok jsem v něm nějak pracoval.[...] Položili jsme dobrý základ, teď ho musíme rozvinout a eliminovat dětské nemoci.
Tillion: Snaha pokračovat v tom, co jsme začali. Dále asi také snaha změnit situaci ve spr. radě, která podle mě není ideální.
Sopdet: Prvotní impulsem asi bylo to, že jsem nebyla úplně spokojena s dosavadním vedením. Na začátku byla samozřejmě velká euforie, že se založil fanklub, ale myslím si, že až s postupem času lidem došlo, co to všechno obnáší.
Geser *): [...]Začal jsem jezdit na cony a sbližovat se s lidmi z klubu. Někteří z nich byli v jeho vedení,a tak se začaly v rozhovorech řešit i témata o budoucím směřování uskupení. Poznal jsem názorově blízké lidi a chtěl jsem se i aktivně zapojit. [...]
Tar-ara: Ráda se aktivně podílím na činnostech okolo sci-fi (i fantasy) a těší mě k tomu a pro někoho něco vymýšlet a tvořit. Navíc jsem v tomto fanklubu byla od počátku a podílela se na jeho zrození, takže k němu mám určitý vztah a chtěla bych v jeho utváření pokračovat.
Quinix *): [...] V radě jsem od začátku fungování klubu, takže má kandidatura je spíše přetrvávající chuť se nadále podílet na řízení fanklubu. Určitě k tomu pomohla i dohoda s dalšími třemi kandidáty (Geser, Tillion a Sopdet) na společné kandidatuře.

Poněvač hlavní cíle všech kandidátů, zveřejněné na oficiálním volebním webu se drží poměrně jednotné linie, pokusil jsem se zjistit, čím se liší dle nich samých. Proč tedy právě je?

Co tě dle Tebe nejvíce odlišuje od ostatních kandidátů? Co je na tvé kandidatuře unikátní?
Klenotka: Myslím, že "SGA-Project" mluví za vše. Je to i název stránek, která nás zašťiťuje, a kde jsem po mnoha letech zůstala já jako poslední redaktorka a s pomocí jednoho ochotného člověka (kucixe) se snažím ji udržet v chodu. Je to srdeční záležitost a fanklub byl jen další krok.
LAZYjohn: Neřekl bych že by byla moje kandidatura nějak unikátní.
Pomeranc: Myslím si, že všem nám jde o stejnou věc. Chceme se nějak podílet na tom, co nás všechny baví. Každý k tomu máme trochu jiné dispozice, ale všichni bychom měli mít aktivní přístup k věci.
Tillion:Myslím, že mám celkem jasnou představu jak by měl fanklub fungovat, což někteří nemusí mít.
Sopdet: Určitě bych viděla v mé kandidatuře jako hlavní pozitivum to, že nestraním žádnému seriálu a jsem ochotna domluvit se na určitých kompromisech.
Geser *): Myslím, že od ostatních kandidátů mě nejvíc odlišuje spřízněnost se začínajícími fany, tedy těmi, kteří znají jenom pár seriálů, které běžely v televizi a to hlavní teprve objevují. [...] Mám spoustu vlastních nápadů, ale v základních věcech se se svými přáteli shodnu, a to je hlavní.
Tar-ara *): Já :-). [...] Ve zkratce zapálenost a něco nápadů a také vůli je uskutečnit.
Quinix: Mám zkušenosti ze stávajícího vedení. Vím jak to ve vedení chodí, kde má fanklub svá slabá místa a co by bylo potřeba zlepšit. Ač už funguje rok, je to pořád mladý projekt, kde se spousta věcí řeší za pochodu a občas ne úplně dobře...

A co bude až budou zvolení, poznáme hned změnu? Na co se mohou těšit členové?

Co považuješ za časově prioritní záležitost? U čeho by se jako první měly projevit důsledky Tvého zvolení?
Klenotka *): Konečně začít pořádně fungovat? Letos nám spousta zakládajících členů maturovala [...] Já osobně mám na mysli jednu konkrétní akci, kterou jsem právě kvůli výše zmíněným problémům odložila. Tak snad v srpnu.
LAZYjohn: Jak už jsem říkal zlepšení celkového fungování fanklubu. Dále to je zařídit přísun nových suvenýrů a v neposlední řadě organizace srazů.
Pomeranc: Až bude nová rada zvolena, tak se sejde a rozdělí se základní organizační povinnosti. A potom by se měli začít připravovat klubové akce na letošní rok, o kterých jsme zatím jen teoreticky mluvili.
Tillion: Rozhodně větší aktivita a efektivnější dělba úkolů.
Sopdet: Za časově prioritní záležitost považuji to, že se stanoví určitá pravidla pro konání schůzí správní rady, zlepší se komunikace s ostatními celky fanoušků tak, aby komunita tvořila jeden dostatečně funkční dynamický celek.
Geser *): [...] Dlouhodobou prioritou by mělo být udržení stávajících členů a získávání nových fanoušků. [...] Měly by se projevit u prezentace fanklubu, ať už na akcích nebo na internetu. [...] Prosazení konkrétních věcí by bylo nejisté a já nechci slibovat něco, co potom nedokážu splnit.
Tar-ara: Bezprostřední plány mám teď s nějakým rozšířením suvenýrů. Pokud jde o ty větší věci, tam bude záležet na celé radě. Předběžně by se snad mělo uvažovat o větším zapojení členů, resp. uspořádání nějaké zajímavé akce.
Quinix *): [...] Určitě bych chtěl zvýšit aktivitu fanklubu navenek. Fanklub v tuhle chvíli působí mrtvě a to je to, co hlavně chci já, i naše čtyřčlenná skupina změnit. [...]

Závěrem se zmínime o tom, co mohou očekávat "sousedi" v našem malém světě českého fandomu. Tedy zpozornět by teď měli i ti, kteří nejsou členy SGA-P fanklubu

Jaké jsou Tvoje představy vztahů s ostaními fankluby? (Nejen s SGC, ale i ST, BSG a dalšími)
Klenotka: Tady u toho se to pěkně povídá, ale hůř provádí. Každý fanklub má svou strukturu, své vedení a každý si to rád dělá po svém. Navíc jsou zaměřené jednostranně, zatímco my máme větší rozptyl (viz. seriálové měsíce). Takže najít jeden společný bod pro spolupráci je problém. Zatím pomáháme s programy na conech, přednášky (já mám na starosti půlden Farscape na SeriesConu a přednášky asi ve třech dalších liniích), a odtud to snad přirozeně povede někam dál.
LAZYjohn: Spolupráce co se týče informovaní o různých projektech nebo událostech nejen ve sci-fi. Případně zorganizovat nějaké větší společné například prázdninové akce.
Pomeranc: Není důvod, proč by si kluby měli nějak konkurovat. Naopak, taková společná akce s dalším klubem by byla určitě přínosem pro obě strany. Něco takového by se mi líbilo. :)
Tillion: Rád bych převedl fanklub na opravdu víceseriálový, jak byl podle mě od začátku zamýšlen. Bohužel několik špatných rozhodnutí nám přibouchlo dvířka a já bych tyto bariéry rád odstranil.
Sopdet: Ráda bych oslovila co nejvíce fanoškovských celků a domluvila se o vzájemné výpomoci. Ať už by se jednalo o předávání informací, tvoření přednášek a programů v jiných liniích atd. Ráda bych aby byl náš fanklub multikulturní a nestranil se žádných témat.
Geser *): Vztahy mezi kluby považuji za základ. SGA-PF (či jeho případné obecnější jméno v budoucnu) by měl být především fanklub pro milovníky sci-fi seriálů a sci-fi obecně a proto bych rád přivítal každého fanouška, který nechce sedět jen u svého vyvoleného pořadu. Se zmíněným SGC mám pár vlastních zkušeností, ale že by byly nějak zvlášť kladné říct bohužel nemůžu. Buď jak buď, rád bych navázal spolupráci, ať už 'dodáváním' přednášejících na Gatecon a fanoušků obecně na jiné akce. V rámci ST považuji klub za dost otevřený už teď, [...] Dále bych učinil nabídky propagace pro menší kluby, které jsou mimo oblast hlavního zájmu, kupříkladu různé knižní série. [...]
Tar-ara *): Spolupráce, to jsou mé představy :). Když se vyskytne příležitost, ráda bych, aby fankluby spojily své síly. [...] Osobně jsem mutlifandomová (což je i tento fanklub, i když využívá jednostrannějšího názvu), takže se vzájemné podpoře skrze různé fenomény nebráním.
Quinix: Spolupráce a kontakty jsou základ. SGA-PF nemá šanci přežít pokud bude vnímán jako čistě SG klub. Měl by se z něj stát multi-seriálový fanklub, sdružující fanoušky více světů. Jaké světy a které fankluby či větší weby by to přesně měly být v tuhle chvíli nedokážu říct.

*) - Některé odpovědi byly redakčně kráceny, plné znění naleznete zde
Máte-li pocit, že neumíte do jedenácti počítat, jde opravdu jen o pocit. Vyjádření některých kandidátů jsme dosud neobdrželi. Přijdou-li do ukončení voleb, rádi je též dodatečně zveřejníme.

Doufám, že článek byl nápomocen nerozhodnutým voličům k posílení volební účast, která se v současné chvíli pomalu šplhá téměř k plným dvou pětinám, čímž překonala účast v letošních Eurovolbách. Již 34 členů vyjádřilo svoji vůli ohledně budoucnosti fanklubu.

Žádné komentáře: